O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa...
RSS
niedziela, 31 sierpnia 2008
możliwość wpisania komentarza

Komentowanie naszych notek blogowych przez osoby niezalogowane nie było możliwe do dzisiaj.

Okazało się, że uda się umożliwić komentowanie wszystkim - w związku z tym od dzisiaj każdy niezalogowany czytelnik może skomentować wszystkie wpisy, nawet te najstarsze...

Zapraszamy!

19:43, ratujmy_drzewa
Link Komentarze (21) »
reakcja Starostwa Powiatowego na apel

Otrzymaliśmy do wiadomości pismo ze Starostwa Powiatowego do Dyrektora szpitala PSZOZ w Inowrocławiu.

Cytujemy:

Biorąc pod uwagę protesty mieszkańców oraz pismo Prezydenta Miasta Inowrocławia, dotyczące planowanego usunięcia 51 drzew gatunku topola rosnących na terenie działek nr 13/24, 18/5 i 13/69, zlokalizowanych przy ul. Poznańskiej 97 w Inowrocławiu, zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości zmiany terminu usunięcia drzew, o którym mowa w ust. 4 zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia decyzją z dnia 4 lutego 2008 r. znak WGK.7635-1/2008 i rozłożeniu go na lata 2009-2012 lub rozważenie możliwości ewentualnego odstąpienia od usunięcia części drzew.

W przypadku przychylnego ustosunkowania się do ww. propozycji, należy zwrócić się do Prezydenta Miasta Inowrocławia ze stosownym wnioskiem o zmianę zapisów ww. decyzji, w zakresie terminów usunięcia drzew i wykonania nasadzeń zastępczych albo w zakresie zmniejszenia ilości drzew proponowanych do usunięcia.

Podpisano – Naczelnik Wydziału ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Czekamy...

15:53, ratujmy_drzewa
Link Dodaj komentarz »
sobota, 30 sierpnia 2008
król jest nagi...

Zupełnie przypadkiem dostaliśmy rysunek drzewa od 9 letniego Krzysia.

Krzyś, usłyszawszy historię o topolach podpisał rysunek na odwrocie...

Krzyś zagłosował. Dziękujemy!

22:40, ratujmy_drzewa
Link Dodaj komentarz »
piątek, 29 sierpnia 2008
sonda...

Na blogu pojawiła się sonda - jest na dole prawej kolumny, pod zakładkami.

Pytanie brzmi: co sądzisz o  pomyśle wycięcia topól przed szpitalem?

Zapraszamy do głosowania!

16:37, ratujmy_drzewa
Link Komentarze (3) »
środa, 27 sierpnia 2008
dzieje się...

Dziś Radio Gra w swoim raporcie już po raz kolejny poinformowało słuchaczy o grożącym topolom wycięciu.

Raportu Radia Gra można posłuchać tutaj aatop.

(na wypadek, gdyby link nie działał prawidłowo prosimy zajrzeć do zakładki Radio Gra)

Bardzo dziękujemy!

Mamy nadzieję na dalsze relacjonowanie przebiegu sprawy!

19:13, ratujmy_drzewa
Link Dodaj komentarz »
sobota, 23 sierpnia 2008
nadzieja...

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić.
I wtedy pojawia się ten jeden,
który nie wie, że się nie da,
i on właśnie to coś robi.

(Albert Einstein)

22:12, ratujmy_drzewa
Link Komentarze (5) »
piątek, 22 sierpnia 2008
nie podcinajmy gałęzi, na której siedzimy...

Cytujemy za CZAS NA LAS

(podkreślenia nasze)

"(...) Ustawa o Ochronie i Kształtowaniu Środowiska definiuje zieleń miejską jako zespoły roślinności, znajdujące się na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne, w szczególności parki, zieleńce, zieleń na ulicach placach, zieleń izolacyjną, pracownicze ogrody działkowe. (...)

Zieleń w mieście jest wykorzystywana do:
- tłumienia hałasu (główne źródła hałasu w mieście to hałas pochodzący z transportu i komunikacji
, i tzw. hałas "podwórkowy") (...)

Zieleń miejska ma poważny wpływ na:
- wymianę gazową w atmosferze
- zmniejszanie zanieczyszczeń gazowych w powietrzu
- zmniejszanie zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu

(...)

Zieleń miejska pozostaje w ścisłym związku bezpośrednim i pośrednim z transportem w mieście. Pełni ona funkcje: techniczne, filtracyjne, zapewnia wymianę gazową i tworzy mikroklimat miasta. Transport przyczynia się do osłabiania roślinności w mieście.

Zieleń wpływa na tłumienie hałasu zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni. Fale akustyczne rozchodzące się przez teren pokryty roślinnością są rozpraszane i pochłaniane. Najmniejszą zdolnością do tłumienia hałasu odznaczają się płaskie powierzchnie trawiaste (przy trawie o wysokości 10 do 25 cm wynosi 0,02 dB/m) najbardziej skuteczna w tłumieniu hałasu jest zieleń wysoka (przyjmuje się, że średni poziom tłumienia dźwięków przez drzewa wynosi 0,2 do 0,4 dB/m).

Zanieczyszczenia powietrza w mieście pochodzą z: z zakładów przemysłowych, emisji niskiej (lokalne kotłownie węglowe i indywidualne paleniska domowe) i komunikacji. Zatory i korki uliczne w mieście powodują emisje zanieczyszczeń, głównie: pyłu, tlenku węgla, tlenków azotu i węglowodorów. Silniki pojazdów mechanicznych w procesie spalania oprócz gazów emitują również metale ciężkie.

Badania przeprowadzone w drzewostanach śląskich wykazały, że zawartość dwutlenku siarki w powietrzu nad koronami drzew jest wyższa o ok. 12% od zawartości w koronach lub poniżej koron (Wójcicka 1971).

Absorbowanie zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy mechaniczne zależy od gatunku i wielkości drzewa, struktury przestrzennej pasa izolacyjnego, warunków klimatycznych. Średniej wielkości drzewo liściaste w jednym sezonie wegetacyjnym może wchłonąć składniki toksyczne pochodzące ze spalania ok. 130 kg paliwa (Kawoń, Żmuda, 1977).


Zimny (1978) podaje, że zwarta dobrze funkcjonująca zieleń zmniejsza trzykrotnie stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu.
W otoczeniu tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu ciągi roślinne drzew i krzewów mogą pochłaniać ponad 60 % pyłów (Zasada, 1989).

Stwierdzono, że w okresie wegetacyjnym w Krakowie poszczególne gatunki drzew zatrzymywały na liściach następującą masę pyłu:
topola - 0,75g/m2
kasztanowiec - 6,11 g/m2
lipa - 8, 62 g/m2
wiąz - 10,16 g/m2"

nie podcinajmy gałęzi, na której siedzimy...

 

23:45, ratujmy_drzewa
Link Dodaj komentarz »
środa, 20 sierpnia 2008
to tutaj...

To właśnie tutaj rosną drzewa, o których mowa... To te drzewa tworzące kąt prosty, którego jedno ramię równoległe jest do ulicy, a drugie do bloku mieszkalnego...

Posadzono je w ten sposób celowo, aby chroniły skwer, szpital i blok przed uciążliwością natężonego ruchu drogowego. Co prawda osoba projektująca nasadzenia niewątpliwie nie podejrzewała, że ruch ulicą Poznańską osiągnie aż takie natężenie (planowano obwodnicę!), ale topole skutecznie spełniają zamierzony cel - chroniąc szpital i nasz dom od hałasu, spalin i zanieczyszczeń dochodzących od ulicy Poznańskiej...

Wyobraźmy sobie, że nie ma już szpaleru wysokich drzew..

Wyobraźmy sobie, że cały skwer jest ogołocony...

 

22:37, ratujmy_drzewa
Link Komentarze (4) »
wtorek, 19 sierpnia 2008
nowy news w mediach

W dniu dzisiejszym ukazał się w Gazecie Pomorskiej kolejny artykuł powracający do sprawy planowanej wycinki drzew na Skwerze PCK, można go znależć klikając tutaj.

Dziękujemy mediom za nagłośnienie sprawy dotyczącej nie tylko osób protestujących, ale także wszystkich mieszkańców Inowrocławia - wszak każdy z nas może potrzebować chwili wytchnienia pod zielonymi drzewami przed szpitalem...

19:26, ratujmy_drzewa
Link Dodaj komentarz »
apel do Starosty Inowrocławskiego

W ubiegłym tygodniu dostarczony został Panu Staroście Inowrocławskiemu wystosowany przez protestujących apel, który przytaczamy poniżej.

 

Pan Starosta Inowrocławski

 

 

Zwracamy się do Pana Starosty z apelem o odstąpienie od wykonania wycięcia 51 topól na terenach działek leżących przy Szpitalu Powiatowym w Inowrocławiu. Wiadomość o uchwale nr 228/2007 z dn. 05 grudnia 2007r. podjętej przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego wywołała sprzeciw wielu mieszkańców Inowrocławia, zarówno z bloku przy ul. Poznańskiej 93, jak i z innych rejonów miasta.

Ostra dyskusja w tej sprawie przetoczyła się przez regionalne media takie jak „Gazeta Pomorska”, „Express Bydgoski”, Radio PIK, Radio Gra oraz na portalu internetowym www.inowroclaw.info.pl. Wynika z niej, że wiele osób poparło protest przeciwko usuwaniu topoli z terenu przyszpitalnego.

W dyskusji tej została podjęta polemika z głównym argumentem, jakiego użył Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej kierując wniosek o likwidację drzew, a mianowicie alergennością topoli. Lekarz specjalista z grona protestujących dokonała analizy doniesień naukowych na ten temat. Wynika z nich, że alergenność pyłków topoli jest bardzo niska, a puch topoli nie ma jej wcale. To kwitnące w okresie uwalniania puchu trawy są przyczyną kłopotów alergików. Dysponujemy dokładnymi danymi naukowymi na ten temat zarówno z ośrodków w Polsce ( Klinika Otolaryngologiczna CSK WAM w Warszawie, Ośrodek Badań Alergenów Środowiskowych w Warszawie, Poradnia Alergologiczna Kliniki Otolaryngologii SPCSK AM w Warszawie) oraz zamieszczonymi w naukowych materiałach anglojęzycznych.

W związku z tym to nie wycięcie topól, lecz wykaszanie traw przed ich kwitnieniem na przyszpitalnych trawnikach mogłoby ulżyć alergikom.

Nie zgadzamy się również z argumentem, że przeznaczone do usunięcia drzewa zagrażają życiu ludzi i ich mieniu. Większość topól w chwili obecnej to jeszcze zdrowe okazy, opierające się nawet b. silnym w ostatnim okresie wiatrom. Rozmieszczenie tych drzew z dala od budynków i parkingów sprawia, że nawet w przypadku uszkodzenia nie powodują szkód. Doceniamy i rozumiemy argument dotyczący kruchości konarów topoli wskutek osiągania przez nie pokaźnych rozmiarów. Według nas topole na terenie przyszpitalnym nie stwarzają w chwili obecnej takich problemów.

Uważamy, że aby rozwiązać problem topoli nie można dokonywać tak radykalnego posunięcia jakim jest prawie jednoczesne wycięcie tylu drzew. Powinny one być wymienianie stopniowo, ale dopiero wtedy, gdy rzeczywiście ze względu na wiek i stan zaczną sprawiać rzeczywiste kłopoty.

Prosimy, aby Pan Starosta zechciał ponownie przeanalizował nasze stanowisko. Nie chcemy przeżywać szoku, jaki jest udziałem wielu mieszkańców Polski, gdy władze pozbywają się problemu topól radykalnie wycinając całe drzewostany, co powoduje oszpecenie i ogołocenie przyjaznych człowiekowi miejsc.

Postulujemy więc:

  1. dokonać starannego przeglądu wszystkich drzew i usunąć te rzeczywiście chore
  2. dokonać cięć sanitarnych uszkodzonych i chorych gałęzi
  3. utrzymywać i dbać o drzewostan topoli, ponieważ chronią mieszkańców i pacjentów przed ogromną uciążliwością ul. Poznańskiej – przed zanieczyszczeniami i hałasem.

 

Wiemy już, że nasze stanowisko znalazło w wielu punktach poparcie Pana Prezydenta Ryszarda Brejzy, który również tak jak i my uważa, że topole stanowią istotny element krajobrazowy i przyrodniczy terenu, o którym mowa.

 

Uważamy, że tak reprezentacyjny teren jak Skwer PCK, będący wizytówką miasta uzdrowiskowego rzeczywiście wymaga dbałości ze strony władz Powiatu, które są jego gospodarzem. Proponujemy więc zwrócić także uwagę Pana Starosty na to, czy służby szpitalne dbają o porządek na tym terenie, czy właściwie też pielęgnują świeżo nasadzone drzewka. Mamy też nadzieję, że pojawi się pomysł na pozostałość po fontannie, która od wielu lat oszpeca to miejsce swą konstrukcją.

Wyrażamy nadzieję, że propozycje nasze zostaną uwzględnione przez Pana Starostę. Musimy bowiem wszyscy, także władze samorządowe, pamiętać o tym, że na wielkie atrakcyjne drzewa czeka się przez pokolenia, a strata ich w niektórych miejscach jest nieodwracalna. Mamy nadzieję, że Pan Starosta ze zrozumieniem i życzliwością odniesie się do naszego apelu.

W imieniu protestujących mieszkańców

(...)

Czekamy na odpowiedź - miejmy nadzieję, że apel nie pozostanie bez echa... miejmy nadzieje, że odniesie zamierzony skutek!

14:39, ratujmy_drzewa
Link Komentarze (2) »
piątek, 15 sierpnia 2008
alergia na topolę?

Jednym z głównych argumentów przytaczanych przez Dyrekcję Szpitala we wniosku o wycinkę drzew jest alergizujące działanie pyłku topolowego.

Nauka jednak twierdzi coś innego...

Według źródeł medycznych dostępnych w sieci znaczenie kliniczne alergii na pyłek topoli jest niewielkie. Wbrew powszechnemu mniemaniu pyłki topoli są słabym alergenem i rzadko uczulają. Natomiast obecność puchu kielichowego z topoli zbiega się z obecnością w atmosferze dużej ilości pyłków traw, które - choć same niewidoczne – alergizują. Puch topolowy to nieszkodliwe nasiona, nie mają one właściwości uczulających, działają co najwyżej drażniąco na osoby już z istniejącymi objawami alergii. Wiele osób uczulonych na pyłek traw sądzi więc, że przyczyną ich dolegliwości występujących w tym okresie jest właśnie topola. Pojawiające się masowo duże ilości puchu mogą działać drażniąco na spojówki i błonę śluzową nosa. Jedynym związkiem puchu topolowego z alergią jest możliwość osadzania się na nim uczulających pyłków traw.

W wielu miastach Polski organizowano akcje wycinania topól, niesłusznie obwiniając je o powodowanie uczulenia. A przecież topolom przypisuje się rolę oczyszczającą powietrze, glebę i wodę z zanieczyszczeń cywilizacyjnych...

23:31, ratujmy_drzewa
Link Komentarze (2) »
czwartek, 14 sierpnia 2008
reakcja Ratusza

List otwarty nie pozostał bez echa... otrzymaliśmy do wiadomości list Pana Prezydenta do Starosty powiatu inowrocławskiego - oto fragmenty:

 

(...) Nawiązując do wydanej decyzji znak:(...) na wniosek Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz podjętej przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego Uchwały Nr (...) z dnia 5 grudnia 2007r. dot. usunięcia 51 szt. drzew gatunku topola rosnących na terenach działek nr (...) zlokalizowanych przy ul. Poznańskiej 97 w Inowrocławiu, uprzejmie proszę o rozpatrzenie możliwości zmiany realizacji pkt 4 ww. decyzji. W związku z zanegowaniem planowanej wycinki przez mieszkańców bloku sąsiadującego z przedmiotowym terenem oraz mając na uwadze dobro pacjentów, proszę Pana Starostę o rozważenie przesunięcia terminu wykonania usunięć 26 szt. drzew z 2009 roku na kolejne lata. Przyczyni się to również do zachowania dotychczasowej funkcji terenu, pozwalając mieszkańcom i pacjentom korzystać z jego właściwości rekreacyjnej oraz izolującej od natężonej ruchem samochodowym drogi krajowej nr 25.(...)

 

Pytanie - czy o to nam chodziło?

00:17, ratujmy_drzewa
Link Komentarze (2) »
środa, 13 sierpnia 2008
topole w Inowrocławiu dostały wyrok śmierci...

Sprawa ma miejsce na skwerze PCK, tuż przed inowrocławskim szpitalem. Rośnie tu ponad 50 około 30 letnich topoli. Drzewa te stanowią zieloną barierę odgradzającą szpital od bardzo ruchliwej ulicy Poznańskiej.

Dwa miesiące temu dowiedzieliśmy się, że starostwo powiatu podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na wycięcie tych drzew na wniosek dyrekcji szpitala. Powodem takiej decyzji miało być pylenie topoli, co ma szkodzić pacjentom szpitala oraz zagrożenie spadającymi konarami.

Mają one zostać wycięte jesienią tego roku.

Drzewa rosą na dużym skwerze, w znakomitej większości z dala od budynków i jak do tej pory nie było żadnego realnego zagrożenia spowodowanego przez spadające gałęzie. Nieoficjalnie dowiadujemy się, że topole będą wycięte, bo śmiecą!!!


Natomiast w drzewach tych bytuje kilkanaście gatunków ptaków, m. in. kos, kwiczoł, szpak, kulczyk, szczygieł, synogarlica turecka, gołąb grzywacz, sikora bogatka, sikora modra, sikora uboga, pokrzewka czarnołbista, zaganiacz, zięba, wilga, poluje tu sowa.

Mieszkańcy bloku mieszkalnego stojącego obok skweru, przy szpitalu,
wystosowali list otwarty do Prezydenta miasta Inowrocławia podpisany
przez 118 osób, w którym protestują przeciwko tej dewastacji.

List ten zamieszczono w portalu informacyjnym miasta Inowrocławia (znajdziesz go tutaj)
Odpowiedź na ten list ukazała się po kilku dniach w tym samym portalu (w tym miejscu)

Może uda nam się je uratować?

22:06, ratujmy_drzewa
Link Dodaj komentarz »
| < Sierpień 2008 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualny PageRank strony ratujmydrzewa.blox.pl/html. dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO www.ekoalert.pl
Co sądzisz o pomyśle wycięcia topól przed szpitalem?
to absurdalna decyzja - nie wolno tego robić!
jestem za wycięciem
nie mam zdania