O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa...
Blog > Komentarze do wpisu
reakcja Starostwa Powiatowego na apel

Otrzymaliśmy do wiadomości pismo ze Starostwa Powiatowego do Dyrektora szpitala PSZOZ w Inowrocławiu.

Cytujemy:

Biorąc pod uwagę protesty mieszkańców oraz pismo Prezydenta Miasta Inowrocławia, dotyczące planowanego usunięcia 51 drzew gatunku topola rosnących na terenie działek nr 13/24, 18/5 i 13/69, zlokalizowanych przy ul. Poznańskiej 97 w Inowrocławiu, zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości zmiany terminu usunięcia drzew, o którym mowa w ust. 4 zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia decyzją z dnia 4 lutego 2008 r. znak WGK.7635-1/2008 i rozłożeniu go na lata 2009-2012 lub rozważenie możliwości ewentualnego odstąpienia od usunięcia części drzew.

W przypadku przychylnego ustosunkowania się do ww. propozycji, należy zwrócić się do Prezydenta Miasta Inowrocławia ze stosownym wnioskiem o zmianę zapisów ww. decyzji, w zakresie terminów usunięcia drzew i wykonania nasadzeń zastępczych albo w zakresie zmniejszenia ilości drzew proponowanych do usunięcia.

Podpisano – Naczelnik Wydziału ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Czekamy...

niedziela, 31 sierpnia 2008, ratujmy_drzewa

Polecane wpisy

  • finał?

    Nasze pisma krążące pomiędzy Ratuszem, Starostwem Powiatowym, Wojewódzkim i Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska spowodowały, że dn. 14.11.2008 mogliśmy ucz

  • nadzieja...

    Jest jeszcze nadzieja!   W odpowiedzi na nasze kolejne pisma protestujące przeciwko zatwierdzeniu decyzji o wycięciu połowy drzew w tym roku dostaliśmy zap

  • widok na zachód...

    Ještě není vše ztraceno... Jeszcze nie wszystko stracone... jeszcze w zielone gramy... a właściwie - w żółte, jesienne.  

Aktualny PageRank strony ratujmydrzewa.blox.pl/html. dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO www.ekoalert.pl
Co sądzisz o pomyśle wycięcia topól przed szpitalem?
to absurdalna decyzja - nie wolno tego robić!
jestem za wycięciem
nie mam zdania