O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa...
Blog > Komentarze do wpisu
nie podcinajmy gałęzi, na której siedzimy...

Cytujemy za CZAS NA LAS

(podkreślenia nasze)

"(...) Ustawa o Ochronie i Kształtowaniu Środowiska definiuje zieleń miejską jako zespoły roślinności, znajdujące się na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne, w szczególności parki, zieleńce, zieleń na ulicach placach, zieleń izolacyjną, pracownicze ogrody działkowe. (...)

Zieleń w mieście jest wykorzystywana do:
- tłumienia hałasu (główne źródła hałasu w mieście to hałas pochodzący z transportu i komunikacji
, i tzw. hałas "podwórkowy") (...)

Zieleń miejska ma poważny wpływ na:
- wymianę gazową w atmosferze
- zmniejszanie zanieczyszczeń gazowych w powietrzu
- zmniejszanie zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu

(...)

Zieleń miejska pozostaje w ścisłym związku bezpośrednim i pośrednim z transportem w mieście. Pełni ona funkcje: techniczne, filtracyjne, zapewnia wymianę gazową i tworzy mikroklimat miasta. Transport przyczynia się do osłabiania roślinności w mieście.

Zieleń wpływa na tłumienie hałasu zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni. Fale akustyczne rozchodzące się przez teren pokryty roślinnością są rozpraszane i pochłaniane. Najmniejszą zdolnością do tłumienia hałasu odznaczają się płaskie powierzchnie trawiaste (przy trawie o wysokości 10 do 25 cm wynosi 0,02 dB/m) najbardziej skuteczna w tłumieniu hałasu jest zieleń wysoka (przyjmuje się, że średni poziom tłumienia dźwięków przez drzewa wynosi 0,2 do 0,4 dB/m).

Zanieczyszczenia powietrza w mieście pochodzą z: z zakładów przemysłowych, emisji niskiej (lokalne kotłownie węglowe i indywidualne paleniska domowe) i komunikacji. Zatory i korki uliczne w mieście powodują emisje zanieczyszczeń, głównie: pyłu, tlenku węgla, tlenków azotu i węglowodorów. Silniki pojazdów mechanicznych w procesie spalania oprócz gazów emitują również metale ciężkie.

Badania przeprowadzone w drzewostanach śląskich wykazały, że zawartość dwutlenku siarki w powietrzu nad koronami drzew jest wyższa o ok. 12% od zawartości w koronach lub poniżej koron (Wójcicka 1971).

Absorbowanie zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy mechaniczne zależy od gatunku i wielkości drzewa, struktury przestrzennej pasa izolacyjnego, warunków klimatycznych. Średniej wielkości drzewo liściaste w jednym sezonie wegetacyjnym może wchłonąć składniki toksyczne pochodzące ze spalania ok. 130 kg paliwa (Kawoń, Żmuda, 1977).


Zimny (1978) podaje, że zwarta dobrze funkcjonująca zieleń zmniejsza trzykrotnie stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu.
W otoczeniu tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu ciągi roślinne drzew i krzewów mogą pochłaniać ponad 60 % pyłów (Zasada, 1989).

Stwierdzono, że w okresie wegetacyjnym w Krakowie poszczególne gatunki drzew zatrzymywały na liściach następującą masę pyłu:
topola - 0,75g/m2
kasztanowiec - 6,11 g/m2
lipa - 8, 62 g/m2
wiąz - 10,16 g/m2"

nie podcinajmy gałęzi, na której siedzimy...

 

piątek, 22 sierpnia 2008, ratujmy_drzewa

Polecane wpisy

  • finał?

    Nasze pisma krążące pomiędzy Ratuszem, Starostwem Powiatowym, Wojewódzkim i Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska spowodowały, że dn. 14.11.2008 mogliśmy ucz

  • nadzieja...

    Jest jeszcze nadzieja!   W odpowiedzi na nasze kolejne pisma protestujące przeciwko zatwierdzeniu decyzji o wycięciu połowy drzew w tym roku dostaliśmy zap

  • widok na zachód...

    Ještě není vše ztraceno... Jeszcze nie wszystko stracone... jeszcze w zielone gramy... a właściwie - w żółte, jesienne.  

Aktualny PageRank strony ratujmydrzewa.blox.pl/html. dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO www.ekoalert.pl
Co sądzisz o pomyśle wycięcia topól przed szpitalem?
to absurdalna decyzja - nie wolno tego robić!
jestem za wycięciem
nie mam zdania